Archive for the ‘การม้วนแยมโรล’ Category

การม้วนแยมโรล

Posted by: admin

กุมภาพันธ์ 16th, 2011 >> การม้วนแยมโรล

ขอยืมวีดีโอสาธิตการม้วนแยมโรลมาจาก youtube นะคะ

YouTube Preview Image

ขั้นตอนการม้วน

1.นำเค้กที่อบเสร็จวางลงบนผ้าขาวบางหรือกระดาษไขแต่แนะนำให้ใช้ผ้าขาวบางเพราะจะม้วนง่ายกว่า(เค้กต้องผึ่งบนตระแกรงจนเย็นแล้ว)
2.ทาหน้าขนมที่เตรียมไว้ตามความต้องการ
3.สอดไม้ม้วนแยมโรล ใต้ผ้าแล้วดันเค้กไปด้านหน้าพร้อมกับไม้ม้วนแยมโรล เมื่อเค้กพับไปด้านหน้าแล้วให้ม้วนผ้ามาทางด้านหลังให้พันกับไม้ม้วนแยมโรล ไว้ให้แน่น (พยายามกดเค้กให้แน่นในขั้นตอนนี้เพราะเวลาม้วนเสร็จเค้กจะได้ไม่เป็นรูกลวง)
4.ดันเค้กไปด้านหน้าพร้อมกับม้วนไม้ม้วนแยมโรล ไปด้านหลังต้องให้ไม้ม้วนแยมโรลอยู่หน้าเค้กเสมอห้ามให้ไม้อยู่หลังเค้กเพราะจะทำให้ม้วนไม่ไป
5.เมื่อม้วนเสร็จให้ใช้ผ้าพันตัวเค้กไว้ก่อนดันเค้กให้แน่นกดเบาๆให้ได้รูปทรงที่ต้องการแล้วทำปมที่ปลายทั้ง 2 ด้าน
(เหมือนกับการห่อท๊อฟฟี่)แล้วนำเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ให้เย็นก่อนจึงค่อยนำมาตัดจะทำให้ตัดขนมออกมาได้ง่ายขึ้น

Tag : อุปกรณ์เบเกอรี่,ไม้ม้วนแยมโรล

สั่งซื้ออุปกรณ์เบเกอรี่ได้ที่ ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่