Archive for the ‘การห่อชิฟฟ่อน’ Category

การห่อชิฟฟ่อน

Posted by: admin

กุมภาพันธ์ 26th, 2011 >> การห่อชิฟฟ่อน

เตรียมกระดาษห่อชิฟฟ่อนและพลาสติกรองห่อ(สามารถใช้ถุงใส่แกงหาได้ตามท้องตลาดตัดให้ได้ขนาดเท่ากับกระดาษหรือเล็กกว่านิดหน่อย

วางชิ้นชิฟฟ่อนที่ตัดไว้แล้วเป็นรูปสามเหลี่ยม ลงไปนบกระดาษค่อนไปทางด้านบนเล็กน้อย

พับกระดาษไปทางด้านขวาให้กระดาษนาบกับแนวชิฟฟ่อนด้านซ้าย

กดกระดาษทางด้านขวาให้แนบกับตัวขนมตามภาพ

จัดมุมให้สวยงาม

พับกระดาษทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายตามภาพให้ได้มุมสามเหลี่ยม

หยิบชิ้นชิฟฟ่อนหงายขึ้นตามภาพ

พับกระดาษด้านที่อยู่ใกล้ตัวไปทางด้านหน้าให้แนบกับแนวขนม

พับกระดาษด้านขวามาทางซ้ายตามภาพให้แนบกับชิ้นขนม

พับกระดาษด้านซ้ายมาทางขวาตามภาพให้แนบกับชิ้นขนม

พับส่วนที่เหลือเข้าหาตัว

แล้วยัดกระดาษส่วนที่เกินลงไปในช่องว่างตามภาพ จัดให้แต่งให้เรียบร้อย

ได้ชิ้นชิฟฟ่อนที่ห่อแล้วสวยงาม

ห่อแรกอาจจะยังได้ไม่สวยให้ฝึกไปเรื่อยๆจะชำนาญแล้วจะห่อได้ดีขึ้นเองค่ะ
ความพยายามอยู่ที่ไหนชิฟฟ่อนห่อสวยๆอยู่ที่นั่นค่ะ

Tag : อุปกรณ์เบเกอรี่,กระดาษห่อชิฟฟ่อน